Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Apskates objekti


Adrese “Baroni”, Birzgales pagasts, Ķeguma novads
GPS 56.707938, 24.763647 (atpūtas vieta)
56.709534, 24.758926 (avota ūdens ņemšanas vieta)


LAT

Pie Ņegas upes, kas saukta arī Melderupe atrodas Ņegas avotiņš. Avota ūdeni, kā dzeramo ūdeni izmanto tuvāki un tālāki ļaudis, gan no pašu novada, gan apkārtējiem novadiem. Līdzās Ņegas avotiņam un upei ir izveidota skaista aktīvās atpūtas vieta, kur iespējams makšķerēt, doties piknikā, ērti ielaist laivu upē. Netālu no atpūtas vietas atrodas otrā pasaules kara fortifikācijas būvju atliekas, Priedesmuižas ēku atliekas (tagad atrodas “Krūmiņu” mājas, privātīpašums), Tiltsargi – abus Pasaules karus pārdzīvojušas mājas ar vēsturiskām atmiņām.

ENG

Ņega river recreation place and spring
Ņega spring is located by the Nega river, also called Melderupe. Spring water is used as drinking water by people from our municipality and the surrounding areas. By the Nega spring and the river is a beautiful place for active recreation, where it is possible to go fishing, go on a picnic, easily let the boat into the river. Nearby you will find the ruins of World War II fortifications, the remains of Priedesmuiža buildings (now the houses of “Krumini”, private property), “Tiltsargi” - houses with historical memories that survived both World Wars.

RUS

Место отдыха у речки Нега и родник  
У речки Нега, которая также называется Мелдерупе, находится родник Нега. Родниковая вода, как питьевая вода, используется и местными людьми, и жителями окрестных краев. Рядом с родником Нега создано красивое место активного отдыха, где можно удить рыбу, отправиться на пикник, удобно спустить лодку в реку. Недалеко от места отдыха находятся остатки фортификационных строений  Второй мировой войны, остатки зданий Приедесмуйжи (ныне находится дом “Кrūmiņi”, частная собственность), “Тiltsargi” – два дома, переживших обе мировые войны.


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites