Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Apskates objekti


Adrese Liepu aleja 3, Ķegums, Ķeguma novads
GPS 56.741893, 24.721127

 

LAT

2015.gada 12.decembrī īstenojies Ķeguma evenģēliski luteriskās draudzes sapnis – notiek baznīcas iesvētīšanas dievkalpojums. Dievkalpojumu vada Latvijas ev.luteriskās baznīcas bīskaps Pāvils Brūvers, kurs 2005.gadā iesvētīja arī baznīcas pamatakmeni, piedalās arī Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugulis un Ķeguma ev.luteriskās draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš.

Draudzes locekļu skaits ir ap 40. Protams, lielajos svētkos – baznīcēnu ir tik daudz, ka nav vietas.

Sapni par savu baznīcu palīdzēja īstenot ļoti daudz cilvēku -  ziedoja ķegumieši paši, no Latvijas, Vācijas, Zviedrijas, ASV, katrs palīdzēja kā varēja  - finansiāli, materiāli, vai fiziski.

Baznīcas projekta autors ir Juris Pētersons, par soliem parūpējās Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīte Gūtmane un docents Guntis Dišlers.

Altāra galdu projektēja un veidoja pats draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš, jo izrādās, ka viņa pirmā profesija ir dizaineris. Par ērģelēm paldies jāsaka Colegium Augustinum fondam, tā vadītājam prof. Markusam Ruckertam, Ilzei Ķezberei un Goranam Grānam no Zviedrijas. Un mūsu ērģeļu stabules un stabulītes lēnām šķetināja un kopā lika Alvis Melbārdis. Tādā veidā diezgan grūtiem soļiem ir sagaidīts ilgi izsapņotais sapnis par baznīcu, bet pats galvenais – pie svētības visai pilsētai.

 

ENG

Ķegums Evangelical Lutheran Church
 In 2005, the foundation stone of the church was consecrated. On December 12, 2015, the dream of the Ķegums Evening Lutheran Congregation came true - the consecration service of the church was taking place. The service was led by the Bishop of the Latvian Evangelical Lutheran Church Pāvils Brūvers and the pastor of Ķegums Evangelical Lutheran Church Ingus Dāboliņš.  The architect is J. Pētersons.


RUS

Кегумская евангелически-лютеранская церковь
 
В 2005 году был освящен основной камень церкви. 12 декабря 2015 года осуществилась мечта Кегумской евангелически-лютеранской общины – в церкви состоялось богослужение освящения, которое возглавил епископ Латвийской ев.-лютеранской церкви Павилс Бруверс и священник Кегумской ев.-лютеранской церкви Ингус Даболиньш. Архитектор – Я.Петерсонс.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites