Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Aicinām visus, kuri apsver iespēju, gatavojas vai jau ir uzņēmušies tik svarīgo atbildību par kādu bez vecāku gādības palikušu bērnu/-iem.
Iespēja apgūt starptautiski atzītu apmācību programmu adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm “AIRI vecākiem” (jeb Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem).
 
Apmācību ilgums – 27 stundas.
Apmācības ir bez maksas.
 
Apmācības notiks:  Salaspilī un Ogrē
 
Apmācības vadīs īpaši sagatavots treneru pāris, no kuriem viens ir jomas profesionālis (psihologs vai sociālais darbinieks), bet otrs pieredzējis adoptētājs, aizbildnis. 
Salaspils grupu vadīs Marina Ozoliņa, profesionālis un  Gunita Ūdre, praktiķis.
 
Ogres grupu vadīs Inga Rutule, profesionālis, Inese Fecere-Antipina, praktiķis.
 
Apmācību norises laiks: jūnijs - novembris
 
Pieteikšanās apmācībām pa tālruni vai e-pastu līdz 2016. gada 31. maijam. 
           Salaspils grupai:
Marina Ozoliņa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  29423015 
Gunita Ūdre, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 26540300
           
         Ogres grupai
Inga Rutule, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 29295510 
Inese Fecere-Antipina, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 26373146
 
Apmācības notiks interaktīvā veidā, tās būs sadalītas 9 sesijās jeb 9 apmācību dienās; katra sesija 3 stundas gara. 
Apmācību grupas dalībnieku skaits – līdz 15 dalībniekiem, potenciālie vai esošie adoptētāji, aizbildņi, audžuģimenes vai viesģimenes. Apmācībām var pieteikties vairāki vienas ģimenes locekļi. 
Katrs apmācību dalībnieks saņems apmācību programmas rokasgrāmatu.
Apmācības beidzot, dalībnieki saņems – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas neformālās izglītības centra “SOCIETAS SOCIALIS” apliecinājumu par programmas apguvi. 
 
Papildus informācija SOS Bērnu ciematu mājas lapā www.sosbernuciemati.lv
 
 
PROGRAMMAS VĒSTURE
Ikdienā strādājot ārpusģimenes aprūpes jomā, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija vairākus gadus lūkojās pēc labas un metodiski pamatotas apmācību programmas SOS mammu sagatavošanai. 
Pamatojoties uz starptautisko kolēģu atsauksmēm un ieteikumiem, uzzinājām par apmācību programmu “AIRI vecākiem” un 2015. gadā radām iespēju iegādāties programmas licenci. Programmas licence nozīmē tiesības iegūt un tulkot programmas materiālus, sagatavot apmācību vadītājus un uzsākt apmācības potenciālajiem un esošajiem Latvijas adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm. 
Šobrīd uzsākam apmācības pirmajām grupām dažādos Latvijas reģionos, kur esat aicināts/-a pieteikties arī Jūs. 
 
 
APMĀCĪBU TĒMAS
1. diena. Informācija un ievads par apmācību programmu. Ārpusģimenes aprūpes koncepts; kā tajā nonāk bērni un ģimene; iepazīšanās ar apmācību programmu, filozofiju, materiāliem, novērtēšanu.
 
2. diena. Komandas darbs ceļā uz pastāvīgumu. Komandas darba nozīme bērna izaugsmē: audžuvecāki - bērns - bioloģiskā ģimene; izpratne par bioloģiskās ģimenes problēmām; kā runāt ar bērnu par viņa ģimeni, spēt atbalstīt bērna un viņa ģimenes attiecības; dalītās vecāku lomas - audžuvecāku unikālā loma un nozīme.
 
3. diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: piesaiste.  Ieskats bērna augšanas un attīstības pamatos; piesaiste, tās nozīme un veidošana; vardarbības, novārtā pamešanas, izmantošanas, traumas ietekme uz piesaisti, bērna attīstību, uzvedību; audžuvecāku un adoptētāju iespējas veidot pozitīvu piesaisti.
 
4. diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: zaudējums. Bērna šķiršana no ģimenes un ar to saistītais zaudējuma pārdzīvojums; dažādi zaudējuma veidi un kā bērns reaģē uz zaudējumu; kā zaudējums var tālāk ietekmēt bērna attīstību.
 
5. diena. Ģimenes attiecību stiprināšana. Identitātes un pašapziņas veidošanās, kultūras identitāte; kontakts un plānotā sadarbība ar bioloģiskajiem vecākiem: apmeklējumu plānošana un organizēšana, bērna sagatavošana, bērna reakcijas pēc tikšanās ar vecākiem.
 
6. diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: disciplīna. Disciplīnas mērķis, uzdevumi; atšķirība starp disciplīnu un sodīšanu; zināšanas, prasmes, īpašības, kas nepieciešamas pieaugušajiem, lai nodrošinātu disciplīnu; dažādas pieejas, kā vissekmīgāk panākt efektīvu disciplīnu; bērna uzvedība, faktori, kas to ietekmē; kā strādāt ar bērnu uzvedību, kas cietuši no vardarbības, ļaunprātīgas izmantošanas, novārtā pamešanas un traumas; rīcība krīzes situācijā un uzvedības problēmu risināšana).
 
7. diena. Ģimenes attiecību turpināšana. Pastāvīguma, konsekvences nozīme, plānojot pārmaiņas, pieņemot lēmumus; kaitējums, ko nodara aprūpes maiņa; attiecības, kas ilgst visu mūžu (t.sk. saistībā ar bērna bioloģisko ģimeni); adopcija, aizbildnība, audžuģimene kā alternatīvi risinājumi; pastāvīguma plānošana, ievietojot bērnu citas kultūras ģimenē, bērna sagatavošana adopcijai (atbildēšana uz jautājumiem); jauniešu patstāvīgas dzīves uzsākšana; stratēģijas, kas palīdz veidot pozitīvu identitāti (pārmaiņu gadījumos).
 
8. diena. Pārmaiņu plānošana. Kas notiek ģimenē, kad tajā tiek ievietots bērns (praktiski aplūkosim, kas sagaidāms pirmajās stundās, dienās, nedēļās pēc bērna uzņemšanas); kā jaunā bērna uzņemšana ietekmē ģimenē jau esošos bērnus; tiek aplūkoti dažādi riski un kā ar tiem strādāt. 
 
9. diena. Informēta lēmuma pieņemšana Noslēgums un apmācību izvērtējums. 
 
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir starptautiska sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem, sniedz atbalstu un palīdzību sociālā riska ģimenēm ar bērniem un darbojas bērnu interešu aizstāvības jomā Latvijā kopš 1997.gada. 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites