Tuvākie pasākumi
Foto izstāde “Pavasari gaidot”
Kultūra > Izstāde
No 20.02.2020 līdz 22.04.2020
Fotoizstāde "Pokaiņu stāsti"
Kultūra > Izstāde
No 09.03.2020 līdz 30.04.2020
Dziedošo ģimeņu 10.saiets - ATCELTS!
Kultūra > Koncerts
03.04.2020 18.00
Pavasara gadatirgus Birzgalē
Sabiiedrība > Tirgus
16.05.2020 09.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Aktualitātes


Mūžu mūžos būs dziesma,
Un mūžu mūžos alus smeķēs
Un mūžam Dziesmu svētkos
Nāks meitene baltās zeķēs.

/I.Ziedonis/

Pateicoties Ķeguma novada pašvaldības iniciatīvai “Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkurss” fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, var piedalīties projektu konkursā Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšanai kultūras, sporta un izglītības norisēs vai publiskās telpas labiekārtošanā.

Minētā projektu konkursa ietvaros Ķeguma jauktā kora “Lins” biedrība “SemperNovus” iesniedza projektu “Ķeguma jauktā kora "Lins" vizuālā tēla uzlabošana un atpazīstamības veicināšana.” Projekta ietvaros bija paredzēts iegādāties tautiskās zeķes Ķeguma jauktā kora “Lins” dalībniecēm, lai atbalstītu kora dalībnieces, samazinot ar tautas tērpa iegādes izmaksām saistītos izdevumus, un sekmētu skaistu, sakoptu, vienotu un tautiskā tērpa tradīcijām atbilstošu kora “Lins” kopējo tēlu.

Ķeguma novada pašvaldība projekta pieteikumu atbalstīja pilnā apmērā, kā rezultātā Ķeguma jauktā kora “Lins” dalībnieces tika pie jaunām, skaistām, vienotām un tautiskām zeķēm, kas noslēdza kora kopējo tautisko tēlu. Jaunajā koptēlā koris jau uzstājies kora 5 gadu jubilejas koncertā Birzgales pagasta Lindes parkā, aizvadītajos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Mežaparka Lielajā estrādē, kā arī Latvijas simtgadei veltītajā Ķeguma novada koncertā 2018.gada 17.novembrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā “Tev mūžam dzīvot, Latvija!”

Ķeguma jauktā kora “Lins” dalībnieki izsaka sirsnīgu pateicību Ķeguma novada pašvaldībai par iniciatīvas atbalstu, kā arī meistarīgajai Anitai Blūmai, kas darināja kora meitām 40 zeķu pārus.

 
Kora dalībniece,
Iluta Jansone


 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites