Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Bērna emocionālā audzināšana
Izzinošs > Pasākums Ģimenei
No 17.08.2020 līdz 28.09.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
“Ķeguma novada lepnums 2020”
Pašvaldība > Svētki
No 07.09.2020 līdz 16.10.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada pašvaldības iestāžu darba organizācija no 12.maija.

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā no 2020.gada 12.marta tika izsludināta ārkārtējā situācija, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, minētā ārkārtas situācija ar Ministru kabineta 2020.gada 7.maija rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” ir pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, vienlaikus nosakot dažādas izmaiņas.

Arī likums “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid 19 izplatību”,  kas nosaka valsts un pašvaldību institūciju darbības pamatprincipus un atsevišķas valsts institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, paredz, ka sabiedrības drošības interesēs ir nodrošināt nepārtrauktu un efektīvu valsts institūciju darbību saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ārkārtējās situācijas laikā, vienlaikus nosakot valsts un pašvaldības institūciju un iestāžu darbības un sadarbības pamatprincipus.

Ņemot vērā šos tiesiskos apstākļus, informējam, ka Ķeguma novada pašvaldību iestādes un institūcijas, pārvaldes, administrācija un tās struktūrvienības, kā arī pašvaldības komisijas, komitejas un pašvaldības amatpersonas, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrības,  pakāpeniski atsākt savā kompetencē ietilpstošo pienākumu izpildi un darba organizāciju klātienē, kā arī atsākt darbību klātienē klientu apkalpošanā pašvaldības darbības jautājumos, ievērojot prasības, ka :

1.1. Pašvaldības klientu apkalpošanā un cilvēku pulcēšanās laikā un vietā jāievēro, ka  vienlaikus kopā var būt  ne vairāk kā 25 cilvēki un tiek ievērota sociālās distancēšanās jeb izolēšanās 2 (divu) metru distance, un nepieciešamības gadījumā personas pēc savas izvēles lieto sejas aizsargmasku un cimdus;

1.2. sociālā komunikācija un pulcēšanās atļauta gan iekštelpās, nepārsniedzot trīs stundas, gan ārtelpās, kas netiek ierobežota laikā, bet ievērojot sociālās distancēšanās attālumu, nepieciešamības gadījumā pēc savas izvēles lietojot sejas aizsargmasku un cimdus;

1.3. tiek nodrošināta gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem iespēja ievērot roku higiēnu (roku mazgāšanu ar tekošu ūdeni un ziepēm un nodrošinot higiēniskus roku  nosusināšanas  līdzekļu lietošanu  vai  roku  dezinfekcijas līdzekļu  lietošanu;

1.4. nodrošināma pastiprināta telpu dezinfekcija, kurās uzturas apmeklētāji pašvaldības nodrošināto pakalpojumu saņemšanas laikā;

Tiek atļauti organizēti sporta treniņi (nodarbības), ievērojot šādus nosacījumus:

2.1. sporta treniņa (nodarbības) norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 25 personas (ieskaitot sporta treniņa (nodarbības) vadītāju un citus darbiniekus), nodrošinot sociālās distancēšanās attālumu 2 metri;

2.2. sporta treniņa (nodarbības) laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārtelpās – netiek ierobežots, ievērojot sociālās distancēšanās attālumu;

2.3. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām;

2.4. personas ievēro savstarpēju sociālās distancēšanās distanci, un nepieciešamības gadījumā pēc savas izvēles lieto sejas aizsargmaskas un cimdus;

2.5. netiek pieļauts, ka fiziski pārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;

2.6. sporta treniņā (nodarbībā) netiek iesaistītas personas, jaunākas par 7 gadiem.

Pašvaldības pirmskolas iestādes turpina darbu saskaņa ar Ķeguma novada pašvaldības domes lēmumu un speciālajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējo darbību, kā arī darbību ārkārtējās situācijas laikā.

Ārkārtējās situācijās laikā vispārējās izglītības iestādes ievēro speciālo normatīvo aktu prasības, kas regulē vispārējo izglītības iestāžu darbību, kā arī darbību ārkārtējās situācijās laikā.

Kultūras iestādes atsāk darbību, ievērojot Kultūras ministrijas 12.05.2020. izdotos rīkojumus “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu” sanitāro protokolu prasības.

Par Ķeguma dienas centra darbību plašāk lasīt var šeit.

Par Ķeguma novada bibliotēku darbību plašāk lasīt var šeit.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa, kā arī Sociālais dienests un Sociālās aprūpes iestādes organizē savu darbu, ievērojot sociālās distancēšanās principu personu apmeklējumu un pulcēšanās sakarā, kas nodrošināmi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos šo iestāžu neatliekamos pienākumus, to izpildes kārtību un termiņus, vienlaikus nodrošinot dezinfekcijas un aizsarglīdzekļu  lietošanu, nepieciešamības gadījumā pēc savas izvēles lietojot sejas aizsargmasku un cimdus.

Pašvaldības kapitālsabiedrības valdei jānodrošina savas darbības un veicamo darbu izpilde klātienē, nodrošinot savu pakalpojumu sniegšanu Ķeguma novada iedzīvotājiem un pašvaldībai. 

Ķeguma novada pašvaldības policija savu darbu organizē ikdienas režīmā, kāds nodrošināms pašvaldības policijas pienākumu izpildē atbilstoši speciālajiem normatīvajiem aktiem, kā arī pastiprinātā sadarbības režīmā,  kāds noteikts speciālajos normatīvajos aktos, kas regulē pašvaldības policijas darbību ārkārtējās situācijas apstākļos valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu un saistībā ar šo ārkārtējo situāciju saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanu un pārvarēšanu.

Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Raivja Ūzula rīkojums "Par pašvaldības iestāžu darba organizāciju".


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites