Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Fotoizstāde "Ogre svētku noskaņās"
Kultūra > Izstāde
No 11.11.2020 līdz 30.11.2020
Vakara tirdziņš - ATCELTS!!!
Sabiiedrība > Tirgus
28.11.2020 16.00
Egles lampiņu iedegšana Birzgalē - ATCELTS!!!
Kultūra > Atpūta
28.11.2020 17.00
Egles lampiņu iedegšana Rembatē - ATCELTS!!!
Kultūra > Atpūta
29.11.2020 16.00
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Gatavojoties darbam jaunajā novadā, ko plānots izveidot Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novada pašvaldību vadītāju turpina pagājušajā mēnesī iesāktās sarunas.

Iepriekšējās ATR rezultātā 2009. gadā, kā zināms, rajonu vietā tika izveidoti novadi, Latvijas teritoriju sadalot daudz sīkākās administratīvajās teritorijās, tagad, var teikt, ir sācies atpakaļceļš, un nākamā gada vasarā pašvaldībām jāsāk darboties jaunajās robežās, ja Saeima apstiprinās nu jau trešajam lasījumam virzīto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un tas iegūs likuma spēku.
 
ATR rezultātā plānots izveidot jaunu novadu kādreizējā Ogres rajona robežās, t.i., pašreizējiem četriem novadiem – Ķeguma, Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres – kļūstot par vienotu administratīvo teritoriju ar Ogres pilsētu kā jaunā novada administratīvo centru.
 
Jau vēstīts, ka pēc Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa iniciatīvas aprīlī sākās topošā Ogres novada veidojošo pašvaldību vadītāju sarunas par gatavošanos darbam nākamgad, tūdaļ pēc jaunā novada pašvaldības domes vēlēšanām. Sarunās šobrīd piedalās triju novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji, Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš šajās sarunās nepiedalās.
 
Iepriekšējā tikšanās reizē Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls, Lielvārdes pašvaldības domes priekšsēdētāja Santa Ločmele un Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis nolēma jaunās pašvaldības struktūras un darbības modeļa konceptuālas izveides procesa koordinēšanu uzticēt Jurim Saratovam, kurš šobrīd ir Ikšķiles novada pašvaldības domes deputāts un kuram ir pieredze gan pašvaldības darbā, gan darbā valsts pārvaldes struktūrās.
 
5. maijā, novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji tikās ar J. Saratovu un vienojās par uzdevumiem, kas veicami, gatavojoties darbam jaunajā novadā, un pašreizējo pašvaldību sadarbības principiem šo uzdevumu izpildē. 
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konceptuālajā ziņojumā “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” noteikts, ka katram novadam, kurš veidojas apvienojoties, jāizstrādā jaunās administratīvās struktūras projekts, lai spētu 2021. gadā veiksmīgi uzsākt jaunā novada darbību, un topošajā Ogres novadā šīs process ir uzsākts.
 
Jau pirmajā kopīgo sarunu reizē tika uzsvērts, ka jaunajā novadā ir jānodrošina kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai, jāsaglabā un jāstiprina katras apdzīvotās vietas identitāte un tradīcijas.
 
Pašvaldību vadītāji vienojās par to, ka Ogres novada jaunās administratīvās struktūras projekta izstrādei jānotiek, ievērojot visu jauno novadu veidojošo pašvaldību intereses. Izstrādājot struktūras projektu, ir jāizanalizē un jāsabalansē apvienojamo novadu esošo pakalpojumu klāsts, to izmaksas un kvalitāte, ievērojot novadu iedzīvotāju intereses. Tāpat ir plānots saglabāt apvienojamo novadu administratīvajās teritorijās esošās pagastu pārvaldes un pagastu pārvaldes vadītāju kā atbildīgo amatpersonu ar pagasta pārvaldes darbību saistītiem jautājumiem; saglabājamas esošās izglītības iestādes un to filiāles, profesionālās ievirzes izglītības iestādes un interešu izglītība, sporta aktivitātes, novada kultūras vērtības, tradīcijas un nozīmīgākie pasākumi.
 
Ir paredzēts, ka līdz šī gada beigām tiks veikta izpēte par apvienojamo novadu administratīvo struktūru, novadu domju pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un lēmumiem. Balstoties uz izpēti, līdz 2021. gada 31. martam plānots izstrādāt administratīvās struktūras projektu, sabalansējot apvienojamo novadu esošo pakalpojumu izmaksas un kvalitāti, savukārt līdz nākamā gada 1. jūnijam ir jāizstrādā stratēģiskie dokumenti, ko savā darbā izmantos jaunievēlētā Ogres novada pašvaldības dome. Jaunā novada domi pašvaldību vēlēšanās 2021. gada 5. jūnijā vēlēs 16 pagastu (Lielvārdes, Lēdmanes, Jumpravas, Birzgales, Tomes, Rembates, Tīnūžu, Suntažu, Lauberes, Madlienas, Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu, Meņģeles, Krapes, Ogresgala) un 4 pilsētu (Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles,Ogres) balsstiesīgi iedzīvotāji.

 

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites