Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Ķeguma “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 15.06.2020 līdz 24.08.2020
Izstāde "Sociālie tīkli"
Kultūra > Izstāde
No 16.06.2020 līdz 15.07.2020
Rembates “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 17.06.2020 līdz 26.08.2020
“Rembates sporta svētki 2020”
Sports > Sacensības
18.07.2020
Jautājums domei

Aktualitātes

Attēli un video

JaunumiLatvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.

2020. gadā ir uzsākts vienlaidus valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas 2.cikls Latgales novadā. Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī Covid-19 vīrusa dēļ, 2020. gada martā un aprīļa sākumā tiek apsekoti valsts ģeodēziskā tīkla punkti atsevišķos Pierīgas novados.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Ķeguma novada teritorijā.  

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:
1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
2. Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
4. Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu,
5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
7. Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
8. Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Pielikumā Ķeguma novada teritorijā esošo valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts un shēma.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites