Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Ķeguma “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 15.06.2020 līdz 24.08.2020
Izstāde "Sociālie tīkli"
Kultūra > Izstāde
No 16.06.2020 līdz 15.07.2020
Rembates “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 17.06.2020 līdz 26.08.2020
“Rembates sporta svētki 2020”
Sports > Sacensības
18.07.2020
Jautājums domei

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada bāriņtiesa aicina, nepieciešamības gadījumā, jebkurā diennakts laikā sazināties ar bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Ņemot vērā izsludināto ārkārtas stāvokli valstī Ķeguma novada bāriņtiesa informē novada iedzīvotājus par iespēju, nepieciešamības gadījumā, jebkurā diennakts laikā sazināties ar bāriņtiesas priekšsēdētāju pa tālruni 25417520 vai rakstot uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Informējam, ka apliecinājumu izdarīšana uz laiku tiek apturēta (pārdošanas līgumi, dāvinājuma līgumi, piekrišanas, paraksta apliecinājumi, testamenti, nostiprinājuma lūgumi), izņemot pilnvaru izsniegšana bērna tiesību pārstāvniecībai. Informāciju pilnvaras sagatavošanai lūdzam nosūtīt uz e-pastu.

Lūdzam novada iedzīvotājus nekavējoties informēt bāriņtiesu par:

1.  bērniem, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;

2.  bērniem (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni ir palikuši vieni;

3.  bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā.

 

Informējam, ka vecāki, kuri ir spiesti uz neilgu laika periodu atstāt bērnu citas personas aprūpē, var izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem. Vienlaikus uzsverams, lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešams derīgs eParaksts. Citi nosacījumi videokonsultācijas notikšanai skatāmi šeit - https://www.latvijasnotars.lv/pages/nosacijumi-videokonsultacijas-norisei.

 

Gadījumā, ja vecākiem šobrīd nav iespējams izsniegt pilnvaru bērna pārstāvniecībai, bāriņtiesa var lemt par aizbildnības nodibināšanu uz laiku, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 26.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja radušies citi neatliekami gadījumi. Tas nozīmē, ka bērnam būs iecelts likumiskais pārstāvis – aizbildnis (kurš būs tiesīgs pārstāvēt bērna tiesības un intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs, tai skaitā ārstniecības iestādēs), nepārtraucot vecākiem aizgādības tiesības. Aizbildnis būs atlaists ar bāriņtiesas lēmumu, kad mainīsies apstākļi un vecāki paši spēs pārstāvēt bērna intereses. 

Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, atgādinām, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Ņemot vērā, ka  bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība, lūdzam novada iedzīvotājus nekavējoties informēt bāriņtiesu par jebkurām aizdomām par bērnu tiesību neievērošanu vai pārkāpšanu; par bērniem, kuri paliek bez uzraudzības vai bez likumiskā pārstāvja.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites