Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Ķeguma “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 15.06.2020 līdz 24.08.2020
Izstāde "Sociālie tīkli"
Kultūra > Izstāde
No 16.06.2020 līdz 15.07.2020
Rembates “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 17.06.2020 līdz 26.08.2020
Lekcija “Kopā varam vairāk”
Sabiiedrība > Seminārs
03.07.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību valstī izsludināta ārkārtējā situācija līdz 2020.gada 14.aprīlim. Šodien, 13.martā, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls sasauca sēdi, kurā piedalījās administratīvie darbinieki, lai lemtu par pašvaldības turpmāko rīcību pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Sēdē tika nolemts nerīkot un atcelt visus publiskos pašvaldības pasākumus no 13.marta līdz 14.aprīlim. Tāpat visas telpu īres pašvaldības ēkās, kas bija paredzētas šajā laika posmā, tiek atceltas. Visi pašdarbības kolektīvu mēģinājumi, sporta pulciņi un interešu izglītības pulciņi tiek atcelti līdz 14.aprīlim.
 

No 16.marta Ķeguma novada bibliotēka, Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka, Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka un Ķeguma novada Birzgales bibliotēka pārtrauc lietotāju apkalpošanu klātienē. Plašāka infromācija pieejama šeit.

Ķeguma novada sociālajā dienestā Ķegumā, Birzgalē, Rembatē pakalpojumi tiek sniegti attālināti. Plašāka infromācija pieejama šeit.

No 17.marta mainīts Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas darba laiks. Plašāka infromācija pieejama šeit.

Ķeguma novada bāriņtiesa aicina, nepieciešamības gadījumā, jebkurā diennakts laikā sazināties ar bāriņtiesas priekšsēdētāju. Plašāka infromācija pieejama šeit.

Ķeguma dienas centram mainīts darba laiks. Plašāka infromācija pieejama šeit.
 

No 13.marta līdz 14.aprīlim tiek slēgta Ķeguma komercnovirziena vidusskola un Birzgales pamatskola. Mācības skolēniem tiks nodrošinātas attālināti. Arī Birzgales Mūzikas skolā mācības notiek attālināti. Lai bērni apmeklētu Ķeguma novada pirmsskolas izglītības iestādes, vecākiem ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontakts ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Plašāka informācija par izglītības iestāžu darbu pieejama šeit.

 

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības 13.03.2020. Rīkojumu Nr. KNP1-1.7/20/21 "Par Ķeguma novada pašvaldības iestāžu rīcību, lai ierobežotu koronavīrusa slimības "Covid-19 izplatību", Ķeguma novada pašvaldība nodrošina pakalpojumu sniegšanu ATTĀLINĀTI, nepieņemot apmeklētājus!

Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra darbība notiek, sniedzot klientiem pakalpojumus attālināti, nodrošinot dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu elektroniski vai papīra formātā, izmantojot pasta pakalpojumus vai dokumentus ievietojot Ķeguma novada pašvaldības izveidotā pasta kastītē pie pašvaldības domes ēkas.

Aicinām novada iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus portālā latvija.lv!

Pieejamas ir telefoniskas konsultācijas e-pakalpojuma saņemšanai, zvanot uz tālruni - 25746001, 65038883 vai sazinoties rakstiski uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Papīra formāta iesniegumiem lūdzam izmantot Ķeguma novada pašvaldības pastkastīti!

Ķeguma novada pašvaldības darbinieku kontakttālruņi un e-pasti pieejami šeit.Aicinām iedzīvotājus, iespēju robežās, uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu. Pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:
- piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;
- pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;
- lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;
- ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem.

 

Plašāk par ārkārtas situāciju iespējams lasīt šeit.

Ar piesardzības pasākumu rekomendācijām aicinām iepazīties šeit.
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites