Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Ķeguma “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 15.06.2020 līdz 24.08.2020
Izstāde "Sociālie tīkli"
Kultūra > Izstāde
No 16.06.2020 līdz 15.07.2020
Rembates “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 17.06.2020 līdz 26.08.2020
Meistarklase pie zāļu sievas
Kultūra > Seminārs
09.07.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Pieejams pašvaldības atbalsts, lai pieslēgtos pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkliem.

Ķeguma novada dome 2018.gada 12.decembrī pieņēma saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Nr. KND1-6/18/13. Noteikumi izstrādāti, lai samazinātu vides piesārņojumu un uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti urbumos vai akās.

Atbalsta saņēmēji ir fiziskās personas, kuru īpašumu tuvumā izbūvēti pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkli. Šīs fiziskās personas var izmantot pašvaldības atbalstu, lai tiem pieslēgtos.

Ūdens un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti šādās ielās:
• ĶEGUMĀ: Daugavgrīvas, Kastaņu (tikai kanalizācija), Komunālā, Lazdu (tikai kanalizācija), Kuģu, Lāčplēša, Rīgas, Upes , Liepu aleja, Stacijas laukums,  Aizvēja, Pakalnes, Pļavas, Priežu (ne visā garumā), Staru, Birzes (ne visā garumā), Celtnieku, Rasas, Siguldas, Ogres, Skolas, Smilšu ielas.
• REMBATĒ: Birzes, Dārza, Kaktu, Ķeguma, Lejas, Lielvārdes, Liepu, Meža, Pļavas, Sporta ielas.

No 2016.gada 21.decembra ir spēkā saistošie noteikumi Nr.25/2016 “Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”, kas izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta 6.daļu. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošu, fiziskām personām piederošu, nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu, kā arī ar mērķi samazināt vides piesārņojumu.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt gan nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, gan nekustamā īpašuma zemes nomnieks. Jāņem vērā, ka pieslēguma izbūve ar pašvaldības līdzfinansējumu ietver ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu izbūvi pretendenta nekustamajā īpašumā esošo ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu savienošanai (tieši vai pastarpināti) attiecīgi ar centralizētā kanalizācijas vai ūdensvada maģistrālo vadu pieslēguma vietām. Pieslēguma izbūve šajā izpratnē neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju.

Līdzfinansējums tiek piešķirts pieteikumu saņemšanas secībā, pašvaldības attiecīgā gada budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Līdzfinansējums tiek piešķirts 40 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 800 eiro par vienu pieslēgumu.

Īpašnieka pieteikums decentralizētās sistēmas reģistrācijai


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites