Tuvākie pasākumi
Foto izstāde “Pavasari gaidot”
Kultūra > Izstāde
No 20.02.2020 līdz 22.04.2020
Fotoizstāde "Pokaiņu stāsti"
Kultūra > Izstāde
No 09.03.2020 līdz 30.04.2020
Dziedošo ģimeņu 10.saiets - ATCELTS!
Kultūra > Koncerts
03.04.2020 18.00
Pavasara gadatirgus Birzgalē
Sabiiedrība > Tirgus
16.05.2020 09.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada pašvaldība izsludina 2020.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu.

Konkursam 2020.gadā ir noteikts virsmērķis: Publiskās infrastruktūras labiekārtošana Ķeguma novadā, kas nosaka arī šī gada prioritāti mērķa sasniegšanai: dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piemēram, sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.).

Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projektam, ir 4000,00 (četri tūkstoši) euro. Līdzekļus projektu realizācijai piešķir konkursa kārtībā. Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 4000,00 euro vienam projektam.

Projektu iesniegumus var iesniegt no 2020.gada 2.marta līdz 2020.gada 1.aprīļa plkst. 17:00 Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV-5020.

Projekti jāīsteno laika posmā no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.oktobrim.

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā, un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji.

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar ne vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim. 

Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde. Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem:

1. Kuriem ir nodokļu parādi;

2. Kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību.

 

Sagatavojot projektu pieteikumus, lūdzam rūpīgi iepazīties ar  “Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikuma” (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.marta lēmumu Nr.KND1-3/19/78) prasībām. Nolikumu var saņemt un ar to iepazīties Ķeguma novada pašvaldības valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, tālrunis: 65038883, 25746001, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī pašvaldības mājas lapā.


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites