Tuvākie pasākumi
Orientēšanās pasākums
Kultūra > Atpūta
No 15.05.2020 līdz 29.05.2020
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Kā jau vairākus gadus ierasts, nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas Ķeguma novadā, līdz 15.novembrim var pieteikties finansējumam nākamajam gadam no Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda.

NVO atbalsta fonds darbojas kopš 2013.gada. 2019.gada 13.martā Ķeguma novada dome apstiprināja izmaiņas „Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā” (protokols Nr.5, 2.§).

Fonda mērķis:
veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju sabiedriskās aktivitātes.

Fonda uzdevumi:
• veicināt NVO attīstību Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību;
• atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā;
• paaugstināt NVO spēju piesaistīt dažādu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus sabiedrisko aktivitāšu projektu īstenošanā, atbalstot līdzfinansējuma nodrošinājumu.

Fonds paredz atbalstīt NVO, kas reģistrētas LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un darbojas Ķeguma novadā.

Fonda līdzekļus piešķir šādām NVO aktivitātēm:
1) sabiedriskajām aktivitātēm (pasākumiem, lekcijām, kursiem, ekskursijām u.c.), kuru mērķauditorija ir Ķeguma novada iedzīvotāji (ne tikai pašas NVO biedri) - līdz 90 % no aktivitāšu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 600 euro kalendārajā gadā vienai NVO;
2) dažādu fondu, ārvalstu finanšu instrumentu un valsts programmu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai.

NVO pieteikumu iesniegšanas, izvērtēšanas, finansējuma piešķiršanas kārtību lūdzam skatīt šeit.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites