Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


2017.gads atnesa lielas pārmaiņas ne tikai katra cilvēka dzīvē, bet arī Ķeguma novadā kopumā. Jaunais deputātu korpuss un jaunā vadība nu jau iejutušies Domes darbā un ikdienā. Darba solis palicis raitāks. Esam visi sapratuši, ka deputāti kopā dara vienu darbu – kalpo saviem iedzīvotājiem, realizē tās vēlētāju vēlmes, kuras tika izteiktas priekšvēlēšanu laikā. Un tas ir saprotami. Mazāk strīdu un kašķu, vairāk sapratnes un kompromisu, vairāk padarītu darbu.
Gada beigās ļaudis parasti atskatās uz padarīto, ieplānotā izpildīto, kaļ jaunus plānus. Kaut kas līdzīgs pašreiz norit arī Ķeguma novada domē – ir par ko padomāt, pārdomāt un pasapņot. Domes darbiniekiem tagad pilnas rokas darba – 2018.gada budžeta gatavošana apstiprināšanai Ķeguma novada domē. Liels un atbildīgs darbs. Ik dienu analizējam padarīto, ieplānoto, ko varam atļauties. Tas ir laiks, kad domā par to, ko esi solījis vēlētājiem un ko vari izpildīt, ņemot vērā reālās iespējas. Ieceres protams ir lielākas par reāli iespējamo. Meklējam līdzsvaru. Kā sanāks – redzēsim.
Tas, ko vēlamies realizēt, pārsvarā ir saistīts ar ievērojamām investīcijām ceļu remontos un būvniecībā. Savā laikā mana mamma Aleksandra Smirnova, būdama Ķeguma izpildkomitejas priekšsēdētāja, kopā ar ķegumiešiem uzbūvēja Ķeguma skolu, ambulanci, izveidoja pilsētas centru. Arī es vēlos kopā ar domubiedriem un deputātiem daudz, ko paveikt, sniegt, savu ieguldījumu novada attīstībā, infrastruktūras izveidē. Tā, piemēram, aktuāls ir siltumražošanas jautājums Ķeguma pilsētā un Birzgales pagastā, Ogres ielas un Daugavgrīvas ielas remonts Ķeguma pilsētā, jāturpina ceļu asfaltēšana Ķegumā un Rembatē, jāveic Sociālās aprūpes centra „Senliepas” paplašināšana, ielu apgaismojuma sistēmas paplašināšana Ķegumā, Birzgalē un Tomē, jārealizē deinstitucionalizācija, citi plāni.
Protams, lielākais ieguldījums ir jāsniedz mūsu nākotnei – skolu un bērnudārzu attīstībā, telpu remontā un tehniskajā nodrošinājumā. Jau 2018.gada rudenī – atklāsim bērnudārza Gaismiņa piebūvi – jaunas 4 grupas un sava sporta zāle! Jādomā arī par teritorijas labiekārtošanu. Arī Birzgales bērnudārzā veiksim rekonstrukcijas darbus virtuvē un koptelpās. Jādomā par bērnudārza grupiņu un Birzgales Mūzikas skolas telpu remontu un attīstību, apkures sistēmu sakārtošanu. Bērnu skaits palielinās (tas notiek visā novadā) – labs signāls, kas jānovērtē un kas prasa papildus lielus ieguldījumus. Savu artavu prasīs arī idejas par Ķeguma Mākslas skolas izveidi realizācija.
Lielākais pārbaudījums pašiem domes darbiniekiem būs pašvaldības strukturālās izmaiņas – daudz ko nepieciešams mainīt, tādējādi sasniedzot līdzekļu  un darba optimizāciju. Lielākas pilnvaras – pagastu pārvaldēm, kultūras iestādēm. Administratīvajā pārvaldē – plānots ieviest nodaļu principu, izveidot Klientu apkalpošanas centru, kurā iedzīvotāji varēs saņemt pašvaldības un valsts institūciju sniegtos pakalpojumus, kas atvieglos iedzīvotāju dzīvi.
Jāpilnveido un jāpaplašina arī mūsu saimniecības uzņēmuma Ķeguma Stars darbība. Tas būs liels izaicinājums gan uzņēmuma vadībai, gan Domei.
Un, protams, jāpiemin arī darbi, par kuru izpildi varam būt lepni: veikts Ķeguma pilsētas kapu kapličas remonts, kura rezultātā ēka ieguva pilnīgi citu, jauku, svinīgu skatu; veikta ielu asfaltēšana Ķegumā, Birzgalē un Tomē; veikta ielu apgaismojuma izveide Ķegumā un Rembatē, papildus izveidojot apgaismojumu arī Dzintaru ielā, Ķegumā; pabeigta ūdensvada atjaunošana Rembatē privātmāju rajonā; uzsākta Klientu apkalpošanas centra telpu Ķeguma domes ēkā izveide (pabeigs decembra beigās), uzsākti un līdz gada beigām tiks pabeigti vairāki būvprojekti pašvaldības ēku un būvju celtniecībai un rekonstrukcijai; sekmīgi pabeigti biedrības Zied Zeme atbalstīti projekti par pacēlājiem Ķegumā un Birzgalē, bērnu rotaļu laukuma izveidi Rembatē; sekmīgi startējuši un pabeigti Eiropas struktūrfondu atbalstīti projekti.
Paldies jāsaka arī valsts ieguldījumam novada attīstībā: veikta vērienīga gaisa elektro spēkvadu nomaiņa pret kabeļiem, rekonstruēts Ķeguma prospekts, veikta ceļa Rembate – Lielvārde dubultā apstrāde, kas nākošgad tiks turpināta arī atlikušajam ceļa posmam no Rembates līdz Siguldas šosejai. Tiek rekonstruēts Ķeguma HES, paplašināts un modernizēts Rembates lidlauks, nostiprināti Daugavas krasti. Arī turpmākajos gados valsts investīciju apjoms novada infrastruktūras attīstībā būs vērienīgs.
Gada nogalē vēlos pateikties visiem – iedzīvotājiem, valsts un pašvaldības darbiniekiem, kolēģiem, uzņēmējiem – visiem, visiem – par sadarbību šajā pusgadā un novēlēt sekojošo: radiet jaunas idejas un esiet neatlaidīgi šo ideju realizācijā! Un Jums noteikti izdosies! Priecīgus Ziemassvētkus un Raženu, laimīgu un pārsteigumiem bagātu 2018.gadu!

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites