Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ķeguma dienas centrā mobilā optika
Sabiiedrība > Atpūta
20.10.2021
Latvijas spēlfilma "Bedre"
Kultūra > Atpūta
20.10.2021
Helovīna mistērijas uzdevumi Rembatē
Bērnu pasākums > Atpūta
31.10.2021 18.00
Svecīšu vakars Tomes kapsētās
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
31.10.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Eiropas Komisija izsludina sabiedrisko apspriešanu par pilsoņu iniciatīvu.

Informējam iedzīvotājus par iespēju piedalīties un izteikt viedokli Eiropas Komisijas rīkotajā aptaujā par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) Nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu.

Kopš 2012.gada Latvijas pilsoņiem ir iespēja piedalīties Eiropas Savienības ietvaros rīkotajās parakstu vākšanās Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstam.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas iesniegšanas kārtība noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra regulā (ES) Nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu un likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.

Ja paziņojumi par atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai tiek vākti arī Latvijā, tie pēc parakstu vākšanas beigām jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai, kuras kompetencē ietilpst divu mēnešu laikā saskaitīt derīgos parakstus un konstatēt rezultātu.

Tāpat, ja iniciatīvas organizatori paziņojumus par atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai plāno vākt tiešsaistē un datus uzglabāt Latvijā, tad organizatoriem nepieciešams vērsties Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā ar lūgumu izsniegt sertifikātu, kas apliecinātu, ka tiešsaistes sistēma, ko plānots izmantot parakstu vākšanā, atbilst drošības un tehniskajiem parametriem. Šīs prasības atrodamas Regulas par pilsoņu iniciatīvu 6.panta 4.punktā, kā arī īpašā Komisijas Izpildes regulā (ES) Nr.1179/2011.

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai ir pienākums izskatīt šādu iesniegumu mēneša laikā.

Lai uzzinātu vairāk par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lūdzam iepazīties ar Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā „Eiropas pilsoņu iniciatīva” iekļauto informāciju, kur pieejams arī aktuālo iniciatīvu reģistrs.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks A. Draudiņš informē par saņemto biedrības „Atvērtā pārvaldības partnerība Latvijā” 2017. gada 10. augusta vēstuli Nr. 37, kurā vērsta uzmanība uz sekojošo:

„Eiropas Komisija izsludināja 24.05.2017. sabiedrisko apspriešanu – līdz 16.08.2017. aicinot visus ES pilsoņus (tajā skaitā Latvijas pilsoņus) izteikt aptaujā viedokļus par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu. Publicēts CVK lapā https://www.cvk.lv/pub/public/31214.html sadaļā „Eiropas pilsoņu iniciatīvas”, (https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-citizens-initiative_lv). Biedrība sagatavoja informatīvu vēstuli un jūlija nogalē nosūtīja Latvijas visu 119 pašvaldību izpilddirekcijām un pagastu pārvaldēm par iespējām parakstīt CVK izsludinātos likumprojektus. Aptauja noslēgsies šodien – 16.08.2017.”
 

Ķeguma novada pašvaldība pēc ministrijas aicinājuma informē iedzīvotājus par iespēju piedalīties un izteikt viedokli Eiropas Komisijas rīkotajā aptaujā, kā arī par CVK izsludinātajiem likumprojektiem.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites