Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada dome maija beigās atbalstīja Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā iesniegtos juridisko un fizisko personu iesniegtos projektus 14834,78 eiro apmērā.

Nolēma piešķirt projektu pieteikumos norādīto finansējumu šādu projektu realizācijai:

- „Brunči – košākā tautas tērpa sastāvdaļa,” iesniedzējs biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes", 750 eiro apmērā;

- „Ceļosim zinot,” iesniedzējs biedrība „JADARA”, 749,77eiro apmērā;

- „Kultūra – mūsu mantojums,” iesniedzējs biedrība „JADARA”, 375 eiro apmērā;

- „Tautas tērps – mūsu rota,” iesniedzējs Sandra Pūpola, 750eiro apmērā;

- „Trīs stīgu base Ķeguma danču muzikantiem,” iesniedzējs Dace Priedoliņa, 720 eiro apmērā;

- „Ar sirdi un dvēseli Birzgalē,” iesniedzējs biedrība „JADARA", 680 eiro apmērā;

- „SAC „Senliepas” veidot sakoptu vidi Ķeguma novada spilgtām personībām, kas dažādās nozarēs un laikos ir devušas nozīmīgu ieguldījumu Ķeguma novada un Latvijas valsts veidošanā un izaugsmē,” iesniedzējs Sabīne Gudeiķe, 750 eiro apmērā;

- „Sporta kreklu iegāde vindsērfinga sacensībām „Lindes balva 2017”,” iesniedzējs biedrība „Lindes parka atbalstam”, 738 eiro apmērā;

- „Klasiskās dejas aprīkojuma iegāde dejotāju ķermeņa attīstībai, lokanībai un pašdisciplīnai,” iesniedzējs biedrība „VPDK „Kadiķis””, 749,96 eiro apmērā;

- „Aizsargmaisi tautastērpiem,” iesniedzējs Baiba Petrovska, 750 eiro apmērā;

- „Bērnu rotaļu laukuma izveide Nākotnes ielā 15, Birzgales pagastā,” iesniedzējs Zane Tarta, 750 eiro apmērā;

- „Senioru datorzinību apgūšana un iemaņu pilnveidošana,” iesniedzējs biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, 680 eiro apmērā;

- „Sporta materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana,” iesniedzējs Uldis Ābelis, 652 eiro apmērā;

- „Tautisko jostu aušanas meistardarbnīcas. Inventāra iegāde aušanas darbnīcai,” iesniedzējs biedrība „Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre – Ķegums”, 727 eiro apmērā;

- „Karuseļa uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā,” iesniedzējs Sanita Čodore, 750 eiro apmērā;

- „Lietišķā māksla manai ikdienai,” iesniedzējs Vija Vollenberga, 705 eiro apmērā;

- „Jedes kapsētas zvanu tornis,” iesniedzējs Raitis Binde, 750 eiro apmērā;

- „Bērnu rotaļu laukuma remonts,” iesniedzējs biedrība „Tomes sieviešu klubs „Ābele”,” 744,65 eiro apmērā;

- „Tautisko plecu lakatu, vīru zābaku un rateņu iegāde Tomes folkloras kopai „Graudi””, iesniedzējs Lilita Šlomaka-Veckaktiņa, 750 eiroapmērā.

Nolēma piešķirt daļēju finansējumu šādu projektu realizācijai:

- „Biedrības „GTK BIRZGALE” identitātes T-kreklu iegāde,” iesniedzējs biedrība „GTK BIRZGALE”, 340 eiro apmērā, izpildot šādus nosacījumus – iesniedzējs nodrošina projekta realizāciju pilnā apmērā, palielinot savu līdzfinansējuma daļu;

- „Šūšanas kursi Ķeguma novada iedzīvotājiem, materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde”, iesniedzējs biedrība „Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre – Ķegums”, 370,40 eiro apmērā;

- „„SK Birzgale” komandas sporta formas,” iesniedzējs Sandris Biķernieks, 600 eiro apmērā, izpildot šādus nosacījumus – iesniedzējs nodrošina projekta realizāciju pilnā apmērā, palielinot savu līdzfinansējuma daļu.

Nolēma noraidīt šādus projektu pieteikumus:

- „TRACE šaušanas treniņu sistēma,” iesniedzējs biedrība „Lietišķās šaušanas klubs”, 700,59 eiro apmērā.

- „Apaļais galds – kultūras pasākumu dažādošanai,” iesniedzējs Sarmīte Pugača, 720 eiro apmērā;

- „Tomes skolas apzaļumošana 1.kārta,” iesniedzējs Ilona Ofmane, 613 eiro apmērā;

- „Tomes pagasta karogs,” iesniedzējs Ilona Ofmane, 700 eiro apmērā;

- „Soliņi pilsētvidē,” iesniedzējs Diāna Arāja, 726,65 eiro apmērā;

- „Tautas mūzikas instrumentu iegāde Ķeguma komercnovirziena vidusskolai,” iesniedzējs Liene Seržante, 544 eiro apmērā;

- „Drēbju žāvēšanas skapja ierīkošana PII „Gaismiņa” telpās „Taurenīšu” grupā,” iesniedzējs Sanita Čodore, 799,30 eiro apmērā;

- „Mūzika priecē 1,” iesniedzējs Armands Arājs, 713eiro apmērā;

- „Mūzika priecē 2,” iesniedzējsArmands Arājs, 689eiro apmērā;

- „Mūzika priecē 3,” iesniedzējsArmands Arājs, 559eiro apmērā;

- „Sporta inventāra iegāde Tomes dienas centra trenažieru zālei,” iesniedzējs Dana Vietniece, 728,53 eiro apmērā;

- „Šautuves „Mežirbes” teritorijas labiekārtošana,” iesniedzējs biedrība „VIRIDITAS”, 750 eiro apmērā;

- „Pneimatiskās šautenes komplekta iegāde,” iesniedzējs biedrība „VIRIDITAS”, 750 eiro apmērā;

- „Poētiskā kafejnīca „Nelokoties visiem vējiem”,” iesniedzējs Agita Freiberga, 277 eiro apmērā;

- „Veselības vingrošanas speciālista piesaiste Tomes dienas centra sporta zālei,” iesniedzējs Sarmīte Pugača, 721,50 eiro apmērā;

- „Roku rokā - bibliotēkā!,” iesniedzējs Agita Freiberga, 342 eiro apmērā;

- „Tomes pagastam sporta formas un inventārs,” iesniedzējs biedrība „Tomes attīstībai”, 750 eiro apmērā;

- „Tomes sporta spēles – Ceļojošais kauss IV,” iesniedzējs biedrība „Tomes attīstībai”, 750 eiro apmērā;

- „Viena diena bibliotēkas dzīvē,” iesniedzējs Agita Freiberga, 450 eiro apmērā.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites