Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Kopš 14.jūnija Ķeguma novada domi vada Ilmārs Zemnieks un viņa vietnieki – Imants Smirnovs un Pāvels Kotāns, kuri intervijās skaidro turpmākos darbības mērķus un galvenās ieceres.

 

Ilmārs Zemnieks

K.S. Jau vairākus gadus esat Ķeguma novada domes deputāts, bet šajā sasaukumā esat ievēlēts par priekšsēdētāju. Kā Jūs jūtaties jaunajā amatā?

I.Z. Jaunais amats ir pārsteigums man pašam, bet sāku iejusties. Jāatzīst, ka pie priekšsēdētāja amata ir jāpierod. Katrs jauns darbs ir citi pienākumi un jauna nezināma pasaule, kas jāapgūst. Tomēr cilvēki jau ir zināmi – kolēģi, ar kuriem vairākus gadus esam strādājuši kopā un ar viņu atbalstu turpināsim strādāt, veidot novadu skaistāku, labiekārtotāku un pieejamāku.

Pirmkārt, vēlos pateikties visiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi piedalījās pašvaldības vēlēšanās un izteica savu viedokli, un, otrkārt, vēlos atvainoties iedzīvotājiem, kuriem tagad ir par vienu veterinārārstu mazāk.

K.S. Kāds ir Jūsu redzējums par novada attīstību?

I.Z. Vēlos uzsvērt, ka viss, kas ticis iesākts pēdējos četros gados netiks mainīts vai apturēts. Turpināsim realizēt projektus. Šajā sasaukumā ir ievēlēta jauna, spēcīga komanda, kurai ir citādāks skatījums uz novadu, kas ļaus attīstīties pilnīgi jaunā virzienā. Turpināsim strādāt, veidosim aktīvāku komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai svarīgos lēmumos uzzinātu sabiedrības viedokli.

K.S. Kādi ir primārie jautājumi, kurus risināsiet kā domes priekšsēdētājs?

I.Z. Vēl gan rit tikai otrā darbu nedēļa kā domes priekšsēdētājam (intervija notika 26.06.2017.), tāpēc pietiekoši daudz ir jāapzina un jāizanalizē, bet noteikti, ka varu uzsvērt trīs primāros darbus, ko vēlamies paveikt.

Galvenais, kas šogad ir jāpaspēj ir piebūves būvniecība VPII „Gaismiņa”. Ļoti svarīgs jautājums arī ir siltuma tarifi, tāpēc jāveic pārrunas ar VAS „Latvenergo”. Un vēl viens būtisks darbs, kas jāpaspēj paveikt ir ceļa „Lielvārde – Misiņi” remonts. Šis ceļš ved uz aviācijas bāzi „Lielvārde” un ir stratēģiski būtisks ne tikai Ķeguma novadam, bet arī valstij.

Kad šie salīdzinoši lielie jautājumi, kas steidzamības kārtā ir jākārto, tiks atrisināti, sāksim pievērsties arī citiem, jauniem jautājumiem.

K.S. Jūsu vēlējums Ķeguma novada iedzīvotājiem...

I.Z. Lai Jums ir skaista vasara! Ticiet sava gara spēkam, krājiet enerģiju rudenim un garajai ziemai. Dzīvosim un strādāsim kopā, lai mūsu novads kļūtu labāks!

 

 

Imants Smirnovs

K.S. Pašvaldību vēlēšanās startējāt pirmo reizi no „Jaunās konservatīvās partijas” un ar pārliecinošu vairākumu esat ievēlēts par priekšsēdētāja vietnieku. Kādu redzat Ķeguma novada attīstību? Vai būs redzamas pārmaiņas?

I.S. Patiesībā es arī pirmo reizi piedalos kādā politiskā aktivitātē, jo līdz šim nopietni nodarbojos ar uzņēmējdarbību. Partijā iestājos tikai šogad. Un, protams, esmu pateicīgs vēlētājiem un ievēlētajiem deputātiem par tik lielu atbalstu man un ievēlēšanu domē, un vēl tik augstā amatā. Par pārmaiņām runājām priekšvēlēšanu periodā, solījām realizēt būtiskas izmaiņas. Un, protams, tās būs. Vēlos kopā ar deputātiem, novada darbiniekiem un iedzīvotājiem izveidot novadu kā dzīvei, uzņēmējdarbībai un apskatei pievilcīgu, labklājības pārbagātu dzīves, darba un atpūtas vietu pašā Latvijas viducī.

K.S. Vai varat nedaudz iepazīstināt „Ķeguma Novada Ziņu” lasītājus ar sevi – savu iepriekšējo dzīves gājumu?

I.S. Pēc izglītības esmu jurists. Ar to esmu nodarbojies vairāk kā 30 gadus! Paralēli esmu nodarbojies ar uzņēmējdarbību – viesnīcu, ēdināšanas un medicīnas sfērās. Tas ļāva iegūt lielu pieredzi būvniecībā, lietvedībā, kadru darborganizācijā, uzņēmumu sadarbības jomā un spējā iesaistīties nevalstisko organizāciju sadarbībā, un problēmjautājumu risināšanas lobēšanā valsts institūciju līmenī.

K.S. Kādas ir svarīgākās ieceres, ko vēlaties paveikt Ķeguma novadā?

I.S. Ieceru ir daudz, taču apzinos, ka visu nevar paveikt. Jānosaka prioritārie jautājumi un tie jārealizē. Īsi – apkures jautājumi (un ne tikai Ķegumā!), ceļi, skolas un bērnudārzi, sociālie jautājumi. Neaizmirsīsim arī par kultūru. Un protams – jautājums par iedzīvotāju skaita saglabāšanu un palielināšanu.

K.S. Jūsu novēlējums novadniekiem...

I.S. Šajos vasaras mēnešos – siltumu un mīlestību. Nākotnē – būt novada un Latvijas patriotiem, par tādiem audzināt bērnus un mazbērnus, kopt savu sētu, palīdzēt kaimiņam, kopā ar bērniem lasīt grāmatas, neaizmirst, ka esam kristieši!

 

 

Pāvels Kotāns

K.S. Jau vairākkārt pašvaldību vēlēšanās Ķeguma novada iedzīvotāji Jums pauž uzticību. Arī domes priekšsēdētāja vietnieks esat jau vairākus gadus. Tomēr šajā sasaukumā situācija ir citādāka, kā vērtējat darbības iespējas un novada attīstību turpmāk?

P.K. Katrs sasaukums savā veidā sāk darbu no nulles punkta. Ir arī gadījumi, kad pie varas esošie ar savu darbu ir attaisnojuši vēlētāju uzticību un turpina strādāt iedzīvotāju labā. Arī Ķeguma novada pašvaldības vadībā ir notikušas pārmaiņas. Domāju, ka tas ir pozitīvs pavērsiens, būs jauns redzējums uz notiekošo novadā. Nevar teikt, ka viss iepriekšējais bija slikti. Ir izdarīts daudz labu lietu un iestrādes ir jāturpina. Uzskatu, ka Ķeguma novada attīstība turpināsies vēl straujāk.

K.S. Ko plānojat paveikt novada izaugsmē?

P.K. Ir jāatrisina sasāpējušais apkures jautājums Ķeguma pilsētā, jārisina bērnudārza piebūves celtniecība un jāceļ brīvdabas estrāde. Jau šodien ir nodoti ekspluatācijā pacēlāji iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem Ķeguma un Birzgales ambulancēs un Ķeguma bibliotēkā. Drīz beigsies Birzgales muzeja un estrādes rekonstrukcija. Tiek sakārtota sociālā aprūpes centra ūdens saimniecība Rembatē. Ir piešķirts līdzfinansējums ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumiem Ķegumā.

K.S. Vai varat paskaidrot sīkāk, kāpēc esat priekšsēdētāja vietnieks tieši ar Birzgali saistītajos jautājumos?

P.K. Atbildot uz jautājumu, kāpēc savu darbību esmu saistījis vairāk ar Birzgali, varu teikt, ka es mīlu Birzgali un birzgalieši mīl mani. Tāpēc, kamēr būšu viņiem vajadzīgs, darbošos viņu un novada labā.

K.S. Jūsu novēlējums Ķeguma novadam...

P.K. Mans novēlējums Ķeguma novada ļaudīm ir sekojošs – būsim saticīgāki, draudzīgāki un atvērtāki, nekašķēsimies, noliksim pie malas savas personiskās ambīcijas un darbosimies visi kopā kopējas lietas labā. Viss ir atkarīgs no mums pašiem, viss ir mūsu rokās. Būsim aktīvi. Es ticu Ķeguma novada izaugsmei.

 

Ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju un viņa vietniekiem sarunājās Kintija Sparāne, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites