Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma, Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes katoļu draudžu kapusvētki:

Katoļu draudžu kapusvētki Tomē – 6. augustā plkst. 13:00, Ķegumā – 19.augustā plkst.13:00.

Luterāņu kapusvētki Tomē notiks 20.augustā plkst. 14:00 (Tomes kapsētā) un plkst. 15:30 (Berkavas kapsētā), Ķeguma kapsētā - 13.augustā plkst. 14:00. Kalpos mācītājs Ingus Dāboliņš.

 

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma Katoļu draudžu prāvests K. Bojārs (Tel. 65022458, Mob. 26551206)

 

Lūdzam piederīgos sakopt kapus.

Birzgales ev. lut. draudzes valde un pagasta pārvalde

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites