Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
Lielformāta ziedu izgatavošanas meistarklase
Sabiiedrība > Atpūta
29.09.2021
Birzgales Tautas namā Senioru diena
Kultūra > Atpūta
01.10.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada dome izsludina 2017.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu.

Konkursam 2017.gadā ir noteikts virsmērķis: Ķeguma novada veltījums Latvijas simtgadei, savukārt, konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs.

Konkursa virsmērķa un mērķa sasniegšanai ir noteiktas šādas prioritātes:

1. Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana.

2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.

3. Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piemēram, sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.)

Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projektam, ir 750 (septiņi simti piecdesmit) euro. Līdzekļus projektu realizācijai piešķir konkursa kārtībā.  Atbalsta intensitāte ir 100% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 750 euro vienam projektam.

Projektu iesniegumus var iesniegt no 2017.gada 10.aprīļa līdz 2017.gada 10.maija plkst. 17:00 Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV-5020.

Projekti jāīsteno laika posmā no 2017.gada 01.jūnija līdz 2017.gada 01.decembrim.

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji.

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar  ne vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim. 

Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde. Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem:

1. Kuriem ir nodokļu parādi;

2. Kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību.

 

Sagatavojot projektu pieteikumus, lūdzam rūpīgi iepazīties ar “Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikuma” (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2017.gada 1.marta lēmumu Nr.74 (protokols Nr.7,9.§)) prasībām. Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkursa pieteikumi (Word).

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites