Tuvākie pasākumi
Ķeguma mākslas studijas jubilejas izstāde
Kultūra > Atpūta
No 01.09.2021 līdz 01.10.2021
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Ekskursija uz Ogri
Kultūra > Atpūta
No 13.09.2021 līdz 11.10.2021
"Dārzeņu festivāls" Rembatē
Kultūra > Atpūta
25.09.2021 11.00
Andrejam Pumpuram 180!
Kultūra > Atpūta
25.09.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada dome izsludina bērnu, jauniešu un komersantu pieteikšanos nodarbinātības pasākumā.

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos aktīvās nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – Pasākums), kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Lai palielinātu skolēnu iespējas iesaistei Pasākumā, kurā skolēni iegūst praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzina, kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības, un veicinātu komersantu interesi par dalību Pasākumā, Ķeguma novada dome ir izstrādājusi „Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikumu” (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2016. gada 16. marta lēmumu Nr. 97 (protokols Nr. 9, 9.§)). Nolikumā noteikta gan darba devēju – komersantu, kuri piedalās Pasākumā, atbalsta kārtība, gan skolēnu pieteikšanās kārtība Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansētajām un izveidotajām darba vietām.

Šajā gadā pašvaldība Pasākuma ietvaros plāno NVA iesniegt pieteikumu 34 darba vietu izveidei, kā arī atbalstīt vismaz 15 komersantu izveidotās darba vietas ar līdzfinansējumu 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.

KAS JĀDARA SKOLĒNAM, lai pieteiktos pašvaldības izveidotajai vai līdzfinansētajai darba vietai?

Skolēns, skolēna vecāks vai aizbildnis no 2017. gada 10. aprīļa līdz 9. maija plkst. 17.00 iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā lietvedības sekretārei noteiktas formas iesniegumu (Nolikuma 1. pielikums - NOLIKUMS), ārsta izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, un izziņu no mācību iestādes, kurā ietverta šāda informācija: apliecinājums, ka skolēns mācās konkrētajā mācību iestādē, un skolēna mācību darba novērtējums (I semestra liecība).

KAS JĀDARA KOMERSANTAM, lai pieteiktos līdzfinansējumam skolēna darba vietai?

Komersants no 2017. gada 10. aprīļa līdz 9. maija plkst. 17.00 iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā lietvedības sekretārei noteiktas formas pieteikumu (Nolikuma 2. pielikums, skatīt pašvaldības mājas lapā: http://kegumanovads.lv/files/2017/citi/nolikums_skolenu_darbs.pdf)

Sīkāku informāciju par Pasākumu var iegūt NVA mājas lapā, par pašvaldības piedāvātajām iespējām: tālr. 65055441; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites