Tuvākie pasākumi
Ingas Šleseres gleznu izstāde
Kultūra > Izstāde
No 19.02.2020 līdz 31.03.2020
Foto izstāde “Pavasari gaidot”
Kultūra > Izstāde
No 20.02.2020 līdz 22.04.2020
Vizuālās mākslas konkurss - izstāde
Kultūra > Izstāde
No 02.03.2020 līdz 31.03.2020
Izstāde „Vaira Vīķe Freiberga. Ar Sauli”
Kultūra > Izstāde
No 09.03.2020 līdz 31.03.2020
Fotoizstāde "Pokaiņu stāsti"
Kultūra > Izstāde
No 09.03.2020 līdz 30.04.2020
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Lai nodrošinātu Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošu ekspluatāciju atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām, 2016. gadā, laika periodā no 1. jūlija līdz 31. jūlijam tiks veikti remontdarbi Ķeguma HES.

Ūdens līmeņa mainīgajā zonā vienlaicīgi ir plānots veikt:
  • Ķeguma HES kreisā krasta dambja II kārtas remonta darbus;
  • Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvara Nr. 7 nomaiņu.
Darbu veikšanai AS „Latvenergo” pazeminās ūdens līmeni Ķeguma HES ūdenskrātuvē līdz augstuma atzīmei 30,4 m absolūtajās atzīmēs (BS), kas ir par 0,85 m zemāk par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni (31,25 m BS) HES normālas ekspluatācijas laikā.
Galvenie atjaunošanas darbi mainīgā ūdens līmeņa zonā ir apauguma novākšana, grunts aizsprosta nostiprinājuma izbūve no laukakmeņiem un gabioniem, papildu stiegrojuma montāža un betonēšana.
Remontdarbu izpildes laikā tiek iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētajai atzīmei un līmeņa atjaunošanai līdz normālam darba režīma līmenim. Ūdens līmeņa pazemināšana Ķeguma HES ūdenskrātuvē notiks pakāpeniski, atbilstoši Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2013. gada 2. janvārī izsniegtās Ūdens resursu lietošanas atļaujas Nr. RII3DU0001 1.5.c. apakšpunkta nosacījumiem, ievērojot pieļaujamo ūdens līmeņa pazemināšanas ātrumu, kas nepārsniedz 0,3 m/stundā līdz augstuma atzīmei 30,4 m BS.
Augstāk minēto remontdarbu veikšanai ir saņemta VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2016. gada 21. marta saskaņojuma vēstule Nr. 4.4.-11/1250 „Par ūdens līmeņa pazemināšanu Ķeguma HES ūdenskrātuvē 2016. gadā”.
AS „Latvenergo” aicina ūdens līmeņa pazemināšanas periodu izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei, pludmales zonu labiekārtošanai, sakopšanai un citām saistītām aktivitātēm.
Remontdarbu laikā tiks ierobežota satiksme pār Ķeguma HES tiltu. Līdz 22.05.2016. laika intervālā no plkst.10.00 līdz plkst. 17.30 transporta līdzekļu kustība pār Ķeguma HES tiltu var tikt slēgta īslaicīgi (ne ilgāk kā 1 stundu). No 23.05.2016. līdz 2010.2016. laika intervālos no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.30 un no plkst. 21.00 līdz 5.00 transporta līdzekļu kustība pār Ķeguma HES tiltu var tikt slēgta, izņemot satiksmes autobusus, skolēnu autobusus, kas kursē pēc grafika un operatīvo transportu (VUGS, NMPD, VP, u.c.). Gājēju kustība pār tiltu netiks ierobežota.
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites