Tuvākie pasākumi
Foto izstāde “Pavasari gaidot”
Kultūra > Izstāde
No 20.02.2020 līdz 22.04.2020
Fotoizstāde "Pokaiņu stāsti"
Kultūra > Izstāde
No 09.03.2020 līdz 30.04.2020
Dziedošo ģimeņu 10.saiets - ATCELTS!
Kultūra > Koncerts
03.04.2020 18.00
Pavasara gadatirgus Birzgalē
Sabiiedrība > Tirgus
16.05.2020 09.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada dome rakstiskā izsolē iznomā ēkas Ķeguma prospekts 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 7409 001 0043, telpas Nr.21 un Nr.22 otrajā stāvā ar kopējo platību 11,1 m2 kosmetologa pakalpojumu nodrošināšanai  iedzīvotājiem. 
Nomas objekta nosacītā (sākumcena) nomas maksa -1,57 euro/m2 mēnesī plus PVN.
Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un maksu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Nomas līguma termiņš - 3 gadi. Nomas objektu nomniekam nav tiesības nodot apakšnomā.
Pretendenti pieteikumus iesniedz Ķeguma novada domē lietvedības sekretārei līdz 2016. gada 26. aprīļa plkst.15.00.
Pretendentu pieteikumi tiek atvērti 2016. gada 26. aprīlī plkst. 15.10.
Iznomājamās telpas var apskatīt, iepriekš piesakoties pie Saimniecības nodaļas vadītāja V. Pugača. tālrunis 29284146.
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites