Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Ķeguma “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 15.06.2020 līdz 24.08.2020
Izstāde "Sociālie tīkli"
Kultūra > Izstāde
No 16.06.2020 līdz 15.07.2020
Rembates “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 17.06.2020 līdz 26.08.2020
Meistarklase pie zāļu sievas
Kultūra > Seminārs
09.07.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


17.novembrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā aizvadīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienai veltīts koncerts.

Svētki iesākās ar Latvijas valsts himnu, Ķeguma jauktā kora “Lins” izpildījumā, kam sekoja Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Raivja Ūzula uzruna: “Šovakar vēlos jums katram teikt paldies par darbu, ko jūs veicat ikdienā, jo nav mazu vai lielu darbu. Katrs darbs ir svarīgs, ja to veic atbildīgi un ar mīlestību pret savu valsti," sacīja R.Ūzuls. "Ir svarīgi atcerēties, ka mēs katrs esam daļa no Latvijas. Ar savām domām, sapņiem un darbiem mēs veidojam mūsu valsti – mūsu Latviju."

Valsts svētku koncertā uzstājās Ķeguma amatiermākslas kolektīvi - Ķeguma jauktais koris "Lins" (diriģente Maira Līduma), Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas zēnu koris "Ziķeri" (diriģente Marija Sprukule), solistes Astra Ruņģe un Loreta Lazdiņa, VPII "Gaismiņa" dejotāji (vadītāja Daiga Sosnare), vidējās paaudzes deju kolektīvs "Kadiķis" (vadītājs Juris Čakans), dāmu deju kopa "Rasa" (vadītāja Mirdza Dzerkale), senioru deju kolektīvs "Ķegums" (vadītājs Juris Driksna). Katrs kolektīvs un solists iepriecināja klātesošos ar savu sirsnību un aizrautību. Pasākumu vadīja Uģis Joksts.

Svētku koncertā tika pasniegti pašvaldības apbalvoji – divi atzinības raksti un apbalvojums “Ķeguma novada lepnums 2019”.

Par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē ar atzinības rakstu tika apbalvota Ilze Kantore. Par Ilzi Kanotri pieteicēji raksta: “Ķegumā Ilze ieradās no savas iepriekšējās darba vietas – Rīgas Volejbola Skolas, kurā strādāja par direktori.  Viņa ir bijusi Ķeguma novada pensionāru biedrības vadītāja, tagad valdes locekle. Aktīvi piedalās valdes darba organizēšanā un pasākumu vadīšanā. Viņa palīdz uzturēt draudzības kontaktus ar kaimiņu pensionāru biedrībām un atrod jaunas draugu organizācijas ar ko draudzēties, gūt pieredzi un mācīties. Ilze Kantore izstrādājusi vairākus projektus radoši izglītojošiem pasākumiem un to izpildes gaitā, organizējusi lekcijas par veselības tēmām, noorganizēja veselības vingrojumu kursu, kas dalībniecēm deva stimulu un viņas turpina darboties, kaut projekts beidzies. Viņa paveica lielu organizatorisku darbu, vācot materiālus un receptes brošūras “Novada garšas” sagatavošanā un izdošanā. Ilze ir ieinteresējusies tūrisma attīstībā un tā veicināšanā Ķeguma novadā, interesējas par tūrisma objektiem un pašmācības ceļā apgūst gides darba gaitas. Dzied ansamblī “Kvēlziedi”. Piedalās biedrības “Ķeguma saulespuķes” darbībā, ienesot jaunas idejas un veicinot biedrības darbību. Ilze piedalās Latvijas Sporta veterānu spēlēs un palīdz organizēt komandu novadu sacensībām ar draugu sporta biedrībām. Ilze Kantore ar savu sabiedriski aktīvo darbību popularizē Ķeguma novadu  pāri novada robežām.”

Otrs atzinības raksts par ieguldījumu novada kultūras dzīvē tika pasniegts Rembates Tautas nama vadītājai Lienei Lazdiņai, kuras plašajā izvirzīšanas vēstulē bija rakstīts: " Pateicoties viņas iniciatīvai, Ķeguma novads var lepoties ar kultūrvēsturisko vērtību mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Rembatē tiek organizēti visdažādākie pasākumi, pēc kuriem Rembates vārds vēl ilgi atskan dažādos novados. Liene vienmēr savu iespēju robežās atbalsta novada sportistus. Rembates Tautas namā atrod vietu ne tikai kultūra, bet arī sociālais darbs – ar Lienes atbalstu tiek nodotas drēbes mazturīgajām ģimenēm, vienmēr atrodas kāds uzmundrinošs vārds cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Jau gadu ne tikai Rembate, bet arī Ķeguma pilsēta var izjust viņas darbaspēju lielo iespaidu. Ķeguma vārds šogad izskanēja plaši, jo "tik skaisti un izdevušies novada svētki vēl nebija pieredzēti". Ne tikai Liene ir mūsu lepnums, bet arī viņas ģimene, jo visi kopā viņi iedvesmo apkārtējos būt labākiem, stiprākiem un saliedētākiem. Varam viennozīmīgi apgalvot, ka Rembate bez Lienes nebūtu tāda, kāda tā ir!"

Novada augstāko apbalvojumu Ķeguma novada domes priekšsēdētājs šogad pasniedza Inesei Cīrulei. Titula “Ķeguma novada lepnums 2019” pieteikumā tika rakstīts: “Neskatoties, neraugoties uz to, ko viņa ikdienā paveic savā darbā – Ķeguma novada bibliotēkas vadītājas amatā – viņa ir deju kolektīva "Kadiķis" dvēsele, ilgus gadus esot kolektīva prezidente. Šogad deju kolektīvam tiks svinēti 30 gadi un viņa ir vienīgā dejotāja, kura vēljoprojām dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā “Kadiķis”, un ir stāvējusi pie kolektīva dzimšanas šūpuļa. Par dejotājiem viņa "krīt" un "ceļas". Tautas tērpi noliktavā ir vienmēr cienīti un godpilni turēti, jo viņus uzmana Ineses vērīgā acs un mīlestība pret latviešu tautas rakstiem. Viņa ir izpētījusi, izlasījusi kaudzēm grāmatu par pareizu tautas tērpu nēsāšanu. Inese Cīrule ir ne vien deju kolektīva, ne vien tautas nama, bet visa Ķeguma dvēsele. Ar visu sirdi viņa ir ieaugusi novadā, ar visu sirdi viņa ceļas un krīt par saviem cilvēkiem, savu darbu, savu novadu.”

Pēc svētku koncerta, pasākuma apmeklētājus gaidīja īpašs pārsteigums – svētku salūts un balle Ķeguma Tautas namā ar grupu “Lustīgais Blūmīzers”.

Īpašs paldies: svētku organizatorei Lienei Lazdiņai, VPDK “Kadiķis” dejotājiem un kolektīva vadītājam Jurim Čakanam, solistēm Astrai Ruņģei un Loretai Lazdiņai, Aigaram Melnbārdim, pianistei Lienei Seržantei, buņģierim Marekam Alksnim, skaņotājam Bruno Grīnbergam un skaņotāju komandai – Arnoldam Eidam un Jānim Liepkalnam, Arvim Zārbergam un viņa komandai, Ķeguma dienas centra kolektīvam, īpaši Larisai Juknai, Ansim Jansonam, Jolantai Ermičai, Baibai Kūmiņai, Agatei Vērītei, Ievai Vējonei, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolektīvam, amatiermākslas kolektīviem, Ķeguma novada pašvaldības policijai un katram, kurš piedalījās svētku organizēšanā!

 

DSC_0433
DSC_0433
DSC_0440
DSC_0440
DSC_0472
DSC_0472
DSC_0474
DSC_0474
DSC_0489
DSC_0489
DSC_0518
DSC_0518
DSC_0527
DSC_0527
DSC_0538
DSC_0538
DSC_0555
DSC_0555
DSC_0585
DSC_0585
DSC_0593
DSC_0593
DSC_0594
DSC_0594
DSC_0604
DSC_0604
DSC_0612
DSC_0612
DSC_0621
DSC_0621
DSC_0629
DSC_0629
DSC_0642
DSC_0642
DSC_0644
DSC_0644
DSC_0645
DSC_0645
DSC_0656
DSC_0656
DSC_0664
DSC_0664
DSC_0676
DSC_0676
DSC_0687
DSC_0687
DSC_0689
DSC_0689
DSC_0698
DSC_0698
DSC_0708
DSC_0708
DSC_0727
DSC_0727
DSC_0771
DSC_0771
DSC_0779
DSC_0779
DSC_0802
DSC_0802
DSC_0805
DSC_0805
DSC_0829
DSC_0829
DSC_0839
DSC_0839
DSC_0891
DSC_0891
DSC_0901
DSC_0901
DSC_0907
DSC_0907

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites