Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Ķeguma “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 15.06.2020 līdz 24.08.2020
Izstāde "Sociālie tīkli"
Kultūra > Izstāde
No 16.06.2020 līdz 15.07.2020
Rembates “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 17.06.2020 līdz 26.08.2020
“Rembates sporta svētki 2020”
Sports > Sacensības
18.07.2020
Jautājums domei

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Mūsdienīgs pavērsiens izglītības zinātņu un pedagoģijas studijās.

Prof. Linda Daniela,
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne


Latvija pašreiz piedzīvo nacionāla līmeņa pārmaiņas pedagogu izglītības sistēmā. Jau šoruden Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē nodrošināsim iespēju izaugsmei gan vidusskolu absolventiem, kas izvēlēsies skolotāja profesiju, gan piedāvāsim mūsdienīgas karjeras maiņas iespējas tiem, kam jau ir augstākā izglītība un kas savu turpmāko ikdienu vēlētos saistīt ar izglītības jomu, uzņemot studētgribētājus jaunveidotajās, kompetenču pieejai atbilstošajās izglītības zinātņu un pedagoģijas studiju programmās*.

Mēs visi zinām, lai nākamās paaudzes kļūtu par zinošiem un inovatīviem pārmaiņu un progresa radītājiem, viņiem ir nepieciešams apgūt gan tās zināšanas, kas ir jau gadsimtiem uzkrātas, gan jāspēj kritiski analizēt informāciju, kas šobrīd ir plaši pieejama un jābūt gataviem nepārtraukti mācīties un darboties, lai Latvijā arī tiktu radīti jauni sasniegumi un jaunas inovācijas. Tomēr tas nevar notikt bez prasmīgas mācību procesa vadības un tāpēc ir nepieciešamas pārmaiņas arī skolotāju sagatavošanā, jo mainās mācību standarts vispārējā izglītībā, veids, kā mācās skolēni, veids, kā skolēni labprāt mācās un mainās arī atziņas par pedagoģiskajām teorijām, kuras ir izmantojamas mācību procesā. Šajās jaunajās programmās esam paredzējuši piedāvāt studentiem kļūt par šo pārmaiņu līdzautoriem un inovatīvās mācīšanās vēstniekiem.

Latvijā ir izveidota unikāla viena gada darba vidē balstītu studiju programma tiem, kam jau ir viena augstākā izglītība ar mācību priekšmetiem saistītajās jomās un kas vēlas īstenot skolotāja misiju, iegūstot šo kvalifikāciju. Turpretī jau strādājošie skolotāji, izvēloties studijas maģistrantūrā izglītības zinātnēs, varēs specializēties nozarei aktuālos virzienos, tostarp, izglītības vadībā, dažādībā, mācīšanās lietpratībā, vai arī studēt maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”, no tehnoloģiju lietotājiem pārtopot to lietišķos attīstītājos. Šajās studiju programmās atsevišķos moduļos gaidīti arī citu nozaru speciālisti. Vērtīgs jaunieguvums ir Latvijā tapusī pirmā kopīgā doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”, kuras uzdevums ir tuvināt izglītības pētniecību praksei. Tas viss pie Latvijā spīdošākajiem jomas ekspertiem, kuri ne tikai pasniedz, bet arī paši pēta, turklāt mūsdienīgās formās un meklējot vērtīgos krustpunktus starp teoriju un praksi.

Jaunās studiju programmas sniedz iespēju pamatstudiju līmenī iegūt skolotāju kvalifikāciju, bet augstāka līmeņa studiju programmās - maģistra vai doktora grādu izglītības zinātnēs. Visās programmās būs budžeta un maksas vietas, kuru sadalījums būs zināms pirms uzņemšanas. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu aicinām sekot vietnēs www.gribustudet.lv un www.ppmf.lu.lv.

*Studiju programmu izstrāde notiek pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam projektā "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas”,  Nr. 8.2.1.0/18/I/004 aktivitātes - jaunu pedagoģijas programmu izstrādes īstenošana - ietvaros.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites