Tuvākie pasākumi
Orientēšanās pasākums
Kultūra > Atpūta
No 15.05.2020 līdz 29.05.2020
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada dome izsludina bērnu, jauniešu un komersantu pieteikšanos nodarbinātības pasākumā.

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos aktīvās nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk - Pasākums), kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Lai palielinātu skolēnu iespējas iesaistei Pasākumā, kurā skolēni iegūst praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzina, kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības, un veicinātu komersantu interesi par dalību Pasākumā, Ķeguma novada dome ir izstrādājusi „Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikumu” (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2016.gada 16.marta lēmumu Nr. 97 (protokols Nr. 9, 9.§)). Nolikumā noteikta gan darba devēju - komersantu, kuri piedalās Pasākumā, atbalsta kārtība, gan skolēnu pieteikšanās kārtība Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansētajām un izveidotajām darba vietām.

Šajā gadā pašvaldība Pasākuma ietvaros NVA ir iesniegusi pieteikumu 30 darba vietu izveidei, kā arī plāno atbalstīt vismaz 15 komersantu izveidotās darba vietas ar līdzfinansējumu 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.

KAS JĀDARA SKOLĒNAM, lai pieteiktos pašvaldības izveidotajai vai līdzfinansētajai darba vietai?

Skolēns, skolēna vecāks vai aizbildnis no 2019.gada 07.maija līdz 17.maijam plkst. 13:00 iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Klientu apkalpošanas centrā noteiktas formas iesniegumu (Nolikuma 1.pielikums), ārsta izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, un izziņu no mācību iestādes, kurā ietverta šāda informācija: apliecinājums, ka skolēns mācās konkrētajā mācību iestādē, un skolēna mācību darba novērtējums: I semestra liecība.

KAS JĀDARA KOMERSANTAM, lai pieteiktos līdzfinansējumam skolēna darba vietai?

Komersants no 2019.gada 07.maija līdz 17.maijam plkst. 13:00 iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Klientu apkalpošanas centrā noteiktas formas pieteikumu (Nolikuma 2.pielikums)

Sīkāku informāciju par Pasākumu var iegūt NVA mājas lapā, par pašvaldības piedāvātajām iespējām: tālr. 25427473; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites