Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

PII "Birztaliņa"


 

Adrese: Jaunatnes iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV - 5033

Vadītāja: Anita Skosa

Tālrunis: 65034101

Mob. tālr.: 26180845

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājas lapa: http://birzgale.lv/birztalina


VPII „Birztaliņa” savu darbību realizē saskaņā ar Izglītības likumu, iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem un divām licencētām pirmsskolas izglītības programmām:
  • Pirmsskolas izglītības programma ( kods: 0101 11 11, latviešu mācību valoda) licences Nr. V-559;
  • Pēc vajadzības iespējams realizēt izglītības programmu (kods: 01015811) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” licences Nr. V-6182.
 
Iestāde strādā no 7.00 līdz 19.00 katru dienu, diennakts grupas darba laiks no 16.00 līdz 8.00 (piektdienās no 16.00 līdz 21.00)
 
Darbības galvenie uzdevumi ir veicināt bērnu garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajā vērtībām. Nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību. Attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas. Audzināt tikumisku un ētisku attieksmi bērnam pašam pret sevi, savu ģimeni, pirmsskolu, dabu, savu pagastu, novadu un valsti.
 
Iestādē darbojās - Pedagoģiskā padome, Vecāku padome un Eko skolu programmas padome. Bērniem ir iespēja apmeklēt deju kolektīvu "Birztaliņa" un angļu valodas pulciņu no 6 gadu vecuma.
 
Laika gaitā izveidojušās tradīcijas, kas ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa - koncerts senioriem „No sirds uz sirdi”, Tēvu pēcpusdiena, muzikāls pasākums „Dziedošās ģimenes”, izlaidumi, Valsts svētku svinēšana, tematisko izstāžu rīkošana sadarbībā ar bērnu vecākiem: ražas svētki,  bērnu darbu izstādes u.c, ekskursijas un pārgājieni darbiniekiem un bērniem, piedalīšanās pagasta un novada rīkotajos pasākumos, rudens, ziemas un pavasara sporta svētki.
 

Mūsu darbības principi sevī ietver - Bērncentrētu pieeju mācību un audzināšanas procesam, ģimeņu līdzdalība pedagoģiskajā procesā, darbu komandā un nepārtrauktu pedagogu tālākizglītību un sadarbību ar apkārtējo sabiedrību.

Mēs piedāvājam bērniem drošu un attīstošu vidi, veselīgu un sabalansētu ēdināšanu 3 (+ vakariņas) reizes dienā, daudzveidīgas, interesantas, bērnu individualitātei atbilstošas nodarbības, logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem un bērnu sagatavošanu mācībām skolā, kā arī Ekoskolu programmu pirmsskolā.
PII "Birztaliņa" vēsture
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites