Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja bērns strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam).
Ņemot vērā, ka daudzi skolēni vasaras mēnešos (no 1. jūnija līdz 31. augustam) strādā algotu darbu, VID atgādina par nosacījumiem, kas jāievēro gan vecākiem, kuru bērni vasarā strādā, gan pusaudžiem, kas devušies darba gaitās.
 
Attiecībā uz bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu vecumam), kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam saglabājas nodokļa atvieglojums par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka apgādībā automātiski netiek pārtraukta.
 
Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu 175 eiro mēnesī, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiek piemērots neapliekamais minimums 75 eiro mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.
 
Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. pantā norma par nodokļa atvieglojuma saglabāšanu arī tad, ja bērns vasarā strādā, tika ieviesta 2015. gadā – gan lai veicinātu skolēnu nodarbinātību, jo daudziem bērniem vasarā paredzēta dalība arī Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu darba programmās, gan nesamazinātu ģimenes ienākumus, uz laiku liedzot tiesības uz nodokļa atvieglojumu vecākiem.
 
Kas attiecas uz pārējo gada periodu un nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošām personām, likumā noteiktais nav mainīts. Kā skaidro VID, tiem vecākiem, kuru bērni (izglītojamie līdz 19 g.v.) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt vai skolēna ienākums ir mazāks par 175 eiro mēnesī, vecākiem pašiem bērns apgādībā ir jāatjauno. Ja skolēna mācību gada laikā saņemtie algotā darba ienākumi mēnesī nepārsniedz 175 eiro, skolēns vienam no vecākiem var atrasties apgādībā.
 
Taču arī šo skolēnu (vai kā precīzi teikts likumā - personu līdz 19 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē) vecākiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu likumā noteiktajā vasaras periodā. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja bērns (atkārtoti jāuzsver – runa ir par izglītojamo līdz 19 gadu vecumam) nav bijis vecāku nodokļa grāmatiņā, jo ir strādājis un viņa ienākumi mēnesī pārsnieguši 175 eiro, viens no vecākiem uz vasaras mēnešiem viņu var ierakstīt kā apgādājamo nodokļa atvieglojuma piemērošanai. Tas ir jāizdara vecākiem pašiem. Tiesības uz atvieglojumu par apgādājamo neatjaunojas automātiski. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 304 "Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa".
 
Piemēram, bērns mācību gada laikā strādā kafejnīcā un saņem ik mēnesi 200 eiro, vecākam nav nodokļa atbrīvojuma.
 
Kā LV portālam paskaidroja VID Nodokļu pārvaldes speciāliste Sandra Logina, jā, arī šajā gadījumā vienam no vecākiem periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumu par bērnu. Uz šo periodu bērns ir jāieraksta kā apgādājamais viena vecāka nodokļa grāmatiņā.
 
Algas nodokļa grāmatiņa
Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski, un visas darbības, kas saistītas ar apgādības noformēšanu, ir veicamas elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), algas nodokļa grāmatiņas sadaļā "Apgādājamie" nospiežot spiedpogu "Pievienot apgādībā esošu personu".
 
Arī skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. To
 
var izdarīt klātienē, vēršoties VID ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanai, vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Skolēniem, kuri strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta (t.i., jāatzīmē attiecīgais darba devējs, pie kura bērns strādās), un bērna gūtajiem ienākumiem darba devējs būs tiesīgs piemērot neapliekamo minimumu – 75 eiro mēnesī.
 
Nodokļu nomaksas nosacījumi
Nodokļu nomaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms
 
ir skolēna darba devējam:
 
vispārējais nodokļu maksāšanas režīms;
darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs;
darba devējs ir lauksaimnieks.
Ja skolēna darba devējs strādā vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā
Darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 34,09%. 10,50% darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savukārt 23,59% sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem.
 
Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem.
 
Skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu 75 eiro apmērā, ja algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba devējam.
 
Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 400 eiro un ir piemērots neapliekamais minimums 75 eiro, skolēns pēc nodokļu nomaksas saņem 292,91 eiro.
 
VID mājaslapā ir pieejams algas kalkulators, ar kura palīdzību ikviens ātri un ērti var aprēķināt darba algas apmēru pēc nodokļu nomaksas.
 
Ja skolēns (neatkarīgi no viņa vecuma) vasarā strādā pie MUN maksātāja
No skolēna ienākuma darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – neietur sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet tie veido daļu no mikrouzņēmumu nodokļa, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās darbības apgrozījuma.
 
Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 400 eiro, summa, ko saņems skolēns, arī būs 400 eiro.
 
Laika periodā, kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 175 eiro apmērā. Tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta.
 
Ja maksā sezonas laukstrādnieku nodokli
Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā), gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15%, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā.
 
Piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 400 eiro un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70 eiro, ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa nomaksas, būs 340 eiro.
 
Vecāki saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu 175 eiro apmērā, ja bērns ir jaunāks par 18 gadiem un saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, kā arī, ja bērns ir vecumā no 18 līdz 19 gadiem, mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu.
 
Vairāk informācijas par skolēnu darbu vasarā - VID, NVA, VSAA
VID Sabiedrisko attiecību daļa norāda, ka plašāka informācija gan par skolēnu darbu vasarā, gan par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājaslapas sadaļā "Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa", bet par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli –VID metodiskajā materiālā "Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis".
 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā Valsts ieņēmumu dienests aicina zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu "Uzdot jautājumu VID".
 
Jaunieši, kuri iecerējuši vasaras mēnešos strādāt, var saņemt informāciju vai konsultēties arī:
 
Valsts nodarbinātības aģentūrā (NVA) – par vakantām darba vietām un jauniešu vasaras darba programmu; www.nva.gov.lv
Valsts darba inspekcijā (VDI) – par darba tiesībām un darba drošību, t.sk. obligātajām veselības pārbaudēm un citiem ar darba vidi saistītiem jautājumiem; www.vdi.gov.lv/lv/
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) – par slimības pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību; www.vsaa.lv
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites