Realizētājs: Linda Šķeltiņa

Piešķirtais finansējums: 750,00 Eur

Apraksts:

Daudzdzīvokļu  dzīvojamās mājas  pagalmā esošo rotaļu laukumu labprāt apmeklē bērni ne tikai no šīs mājas, bet arī citi tuvākajā apkaimē dzīvojošie bērni, diemžēl esošās konstrukcijas ir morāli un fiziski novietojušas, tādēļ tika demontēts vecais karuselis, sakopta rotaļu laukuma teritorija un smilšu kaste, atjaunots smilšu segums un uzstādīts par projektā piešķirtajiem līdzekļiem iegādātais karuselis.

Realizētājs: Linda Šķeltiņa

Piešķirtais finansējums: 597,98 Eur

Apraksts:

Futbola klubs “Ķegums” veiksmīgi startē dažādos turnīros visā Latvijā, parādot labus rezultātus. Spēlētāju skaits katru gadu pieaug, tādēļ īstenojot projektu, tika papildināta kluba materiāli tehniskā bāze, iegādājoties 38 futbola bumbas, 2 futbola bumbu tīklus, lai uzlabotu jau sasniegtos rezultātus.

Realizētājs: biedrība "Lindes parka atbalstam", Ilona Sniedze

Piešķirtais finansējums: 750,00 Eur

Apraksts:

Lindes parks ir viena no Birzgales pagasta kultūrvēsturiskajām vietām, kuru iecienījuši tūristi no tuvākas un tālākas apkārtnes, parkā esošie koki stipri cieta vētrā 2015.gadā.

Īstenojot projektu, tika veikta vētras bojāto koku sakopšana, likvidēti sausie un bīstamie zari, kas apdraudēja parka apmeklētājus un slimo koku izzāģēšana vienā no Lindes parka alejām, kuru visvairāk iecienījuši bērni un arī pieaugušie dažādām sportiskām  aktivitātēm.

Realizētājs: Sanita Čodore

Piešķirtais finansējums: 750,00 Eur

Apraksts:

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Skolas ielā 11, Ķegumā tika uzcelta 1982.gadā, tad pagalmā iekārtots arī bērnu laukums, kas pa šiem gadiem kļuvis neizmantojams un nedrošs bērnu rotaļām.

Īstenojot projektu, tika atjaunota smilšu kaste un soliņi, uzstādītas  šūpoles, tādējādi radot bērniem drošu vidi fiziskām aktivitātēm, sekmējot fizisko, garīgo, sociālo attīstību, veicināts veselīgs dzīves veids, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem, jo laukumu labprāt izmanto arī mazie blakus esošo māju iedzīvotāji un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas mazāko klašu skolēni atceļā uz mājām, gaidot autobusu vai vecākus. 

Realizētājs: Sandra Pūpola

Piešķirtais finansējums: 491,48 Eur

Apraksts:

Senioru deju kolektīvs „ĶEGUMS” ir viens no novada deju kolektīviem, kas tika dibināts 2012. gadā un aktīvi darbojas Ķeguma tautas namā. Kolektīva meistarība aug ar katru gadu - 2016. gada deju kolektīvu skatē iegūta augstākā pakāpe. Kolektīvs piedalās koncertos dažādās Latvijas pilsētās, to skaits gadā pārsniedz 30 pasākumus. Lai uzlabotu kolektīva materiāli tehnisko bāzi, dejotājiem tika iegādātas vējjakas un flīsa jakas.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites